Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Sayın Müşterilerimiz, Misafirlerimiz,
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirmenin (bilgilendirme)amacı, Tempo Turizm ve Seyahat Acentası Ltd. Şirketi (TEMPO TUR) tarafından yönetilmekte olan tempotur.com.tr, adresinde yer alan internet sitesinin, (Site) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Ayrıca kullanıcıların sitenin kullanımı ile ilgili olarak TEMPO TURİZM tarafından toplanan veya Kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin siteye girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde kullanıcıları bilgilendirmektir
İşbu Gizlilik Politikası bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmeyi ve uyulması gereken kurallar ile sorumlulukları açıklamayı amaçlamaktadır. İşbu Gizlilik Politikası kapsamında: “Tempo Tur”, “Tempo Turizm ve Seyahat Acentası Ltd.Şti”, her birisi Tempo Turizm ve Seyahat Acentası Ltd Şti.’nin belirtilmesi için kullanılmakta; “site”, “web sitesi” ifadeleri www.tempotur.com.tr‘yi;"Kullanıcı" terimi ise, siteyi üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.
TEMPO TUR, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu,05.10.2007 tarihli Seyahat Acenteleri Yönetmeliği, 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği ve ilgili sair turizm, seyahat acenteleri ve turlara dair mevzuat (buradan itibaren topluca “Mevzuat”) uyarınca Türkiye içerisinde ve Türkiye dışarısında turlar düzenlemekte, seyahat programları oluşturmakta vb. organizasyonları yapmakta ve sair turizm ve seyahat faaliyetleri ile iştigal etmektedir.
Mevzuat gereğince; TEMPO TUR tarafından sunulan her bir hizmet için, kullanıcılar’ın adı, soyadı, kimlik ve pasaport bilgileri, sağlık bilgilerine dair özel nitelikli kişisel verileri, banka hesap bilgileri, varlık bilgileri, istihdam bilgileri, vize için istenilen evraklardaki diğer kişisel bilgileri, dair yurt içi ve yurt dışına seyahat için Mevzuat’ın ve/veya vize alınması için tur yapılacak ülkenin ilgili resmi makamlarının gerektirdiği sair tüm diğer yolcu ve seyahat bilgilerinin (“Kişisel Veriler”) işlenmesi gerekli olabilmektedir.
Siteye giriş yapan, siteyi ziyaret eden, herhangi bir şekilde kullanan, siteye erişen ve/veya herhangi başkaca bir şekilde bağlanan tüm kullanıcılar aşağıdaki şartları ve kuralları uyacaklarını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler.
Kullanıcılara ait bilgiler:
Kullanıcılar, www.tempotur.com.tr web sitesi üzerinden tur ve hizmet satın almak üzere isim, mobil ve sabit iletişim bilgileri, e-posta adresi, satın alınacak olan tur ve/veya hizmet ödemesinin türü, diğer katılımcı bilgileri gibi konularda Tempo Tur’a doğru ve eksiksiz bilgi vermekle yükümlüdür. Söz konusu kişisel bilgiler kullanıcıların bilgisi olmaksızın ya da aksi bir talimatı olmaksızın üçüncü şahıslarla paylaşılamaz, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılamaz ve de satılamaz.
Toplanan mali bilgiler satın aldığınız ürün ve hizmetleri size fatura etmek için kullanılmaktadır. tempotur.com.tr web sitesi ödeme sayfasında kullanıcılardan istenilen kredi kartı bilgileri, kullanıcıların güvenliğini en üst ve özel seviyede tutmak amacıyla Tempo Tur alt yapısında veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamakta ve saklanmamaktadır. Sitede bir satın alma işlemi gerçekleştirildiğinde kullanıcılara ait mali bilgiler, işlemi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesi kullanıcılar tarafından kayıtsız şartsız kabul edilmiştir. Paylaşılacak bilgiler; kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil olmak üzere gerekli tüm mali bilgileri içerir. Kullanıcıların tüm kredi kartı ve kişisel bilgilerini, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 128 m bit şifrelenmiştir. Bu şekilde, internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir.
Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için sitemizdeki iletişim bölümünden bize email gönderebilirsiniz.
Kullanıcı tempotur.com.tr web sitesi üzerinden satın alma işlemini gerçekleştirdikten sonra veya işlemi gerçekleştirememesi halinde dahi, Tempo Tur tarafından veya Tempo Tur adına üçüncü kişiler tarafından herhangi bir zamanda herhangi bir yolla (telefon, e-posta, SMS, posta, faks, tele faks, sosyal medya sayfaları,vb.) yukarıda sayılan mali bilgilerinin talep edilmeyecektir ve söz konusu bilgilerin kullanıcı tarafından kesinlikle paylaşılmaması gerekmektedir.
Kullanıcı e-posta adresi:
Kullanıcıların tempotur.com.tr  web sitesine üye olmak için bilgisini verdikleri e-posta adresleri yalnızca Tempo Tur tarafından ve kullanıcılar ile gerektiği durumlarda iletişime geçmek, turları ve hizmetleri hakkında bilgi vermek, kullanıcıların gerçekleştirmiş olduğu işlemleri takip etmek amacıyla kullanılabilir. E-posta adresi bilgisinin tempotur.com.tr kullanıcısı olmak için paylaşılması mecburi olup kullanıcıların e-posta bilgileri mevzuata uygun bir şekilde kullanılacaktır.
Kişisel Verilerin güvenliği:
Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Genel bir şekilde, tempotur.com.tr web sitesi kişisel nitelikte verileri verme ihtiyacı olmaksızın Kullanıcılar tarafından ziyaret edilebilmektedir. 07.04.2016 Tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)uyarınca, Şirketimiz Tempo Turizm ve Seyahat Acentası Ltd. Şti. (“TEMPO TUR”)tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, KVKK’nın izin verdiği kişisel verileriniz KVKK ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde ve KVKK’da belirtilen durumlar için işlenebilecektir.
Tempo Tur, Kişisel Verileriniz’i, bunlarla sınırlı kalmamak üzere, şu amaçlarla işlemektedir: Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, mesafeli satış sözleşmesi, paket tur sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili ile Kullanıcılar ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mesafeli satış sözleşmesi, paket tur sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, seyahat sigortası amacıyla sigorta şirketine Kişisel Verileri aktarmak, vize alınması için tur yapılacak ülkenin ilgili resmi makamlarına, büyükelçilik ve konsolosluk yetkililerine Kişisel Verileri aktarmak, gerektirdiği kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, misafir memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan misafirlerimizi tanıyabilmek,hizmetlerimiz ile ilgili misafir şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.
TEMPO TUR olarak;
Mevzuat’ta öngörülen bu yasal zorunluluğumuzu yerine getirmek amacıyla veya tur yapılacak ülkenin ilgili resmi makamlarının gerektirdiği diğer Kişisel Verileri işlemek amacıyla, kullanıcıların Kişisel Verileri’nin tarafımızca elde edilmekte, kaydedilmekte, muhafaza edilmekte, otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmekte, sınıflandırılmakta ve Mevzuat’ın gerektirdiği ve/veya izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere, idari ve resmi makamlara açıklanmakta, aktarılmakta olduğunu, ve KVKK kapsamında Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; işlenilip, işlenilmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; aktarıldığı üçüncü kişilerce yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu, KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak şirket merkezimize iletebilir, ayrıntılı bilgi almak için KişiselVerileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Bu siteyi kullanarak mevcut uygulamaları kabul etmektesiniz. Bu uygulamaların koşullarını kabul etmiyorsanız lütfen bu siteyi kullanmayınız ve kişisel nitelikli herhangi bir veri vermeyiniz.
İşbu uygulamalar, periyodik olarak güncellenmektedir. Yapılan her türlü değişiklik burada yayınlanacaktır. Değişiklikler, yayınlama tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Lütfen bu sayfayı düzenli aralıklarla ziyaret ediniz.
TempoTurizm ve Seyahat Acentası Ltd. Şti
Barbaros Mahallesi Binnaz Sokak No: 1/4 Kavaklıdere 06680
Çankaya Ankara
Telefon                 :444 6 949/ 0312 466 91 91
Mersis No            :0838004567500017

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni ulaşmak için lütfen tıklayınız